این بخش حاوی لیست کلاس ها و توضیح کوتاهی پیرامون دوره های آموزشی و همچنین گزارش تصویری از آثار دانشجویان شرکت کننده در این دوره ها می باشد.

How we are able to escape the representation territory the objects and physical spaces? How Individuality and usual techniques are able to build a

هنرمندان آوانگارد ، آیا ویژگی های روانشناختی خاصی را دارا می باشند؟ چه فاکتورهایی در آنها ، مرزهای سنتی هنرها را از سر راه بر می دارد

نقاشی در طبیعت ، در عین ایجاد درگیری های سازنده ، نقاش را به شکلی بی واسطه در معرض پروسه ی خلق پدیده ها قرار می دهد

هنرهای مفهومی ، رویکرد کلاسیک به هنر را به چالش کشیدند و فضای وسیع و در عین حال تازه ای را برای فعالیت های هنری مبتنی بر اولویت ایده بر فرم شکل دادند

هنرهای معاصر ، تلاش دارند ، پاسخ هایی شخصی به پدیده های رایج بدهند. اولویت پاسخ های فردی بر پاسخ های عمومی از مهمترین ویژگی های هنرهای معاصر است

رنگشناسی ، پالت های رنگی ، رنگسازی عینی و تمرکز بر ساختمان رنگ در نقاشی

هنر آبستره ، بیش از آنکه بیانگر یک سبک خاص در نقاشی باشد ، نگاهی است که هنر نیمه ی اول قرن بیستم را از خود متاثر ساخته است

دانش هنری و در اینجا دانش آناتومی ، هر چند به صورت مستقیم در خلق اثر هنری مداخله ندارد ، اما امکاناتی را فراهم میکند که به مدد آن ممکن است حساسیت های خاصی در فرد شکل گیرد