Entries by admin

On the verge of fulfillment | Tandis Art Magazine, Vol 239

نمایشگاهی از آثار رضا بهاروند در گالری ماه ، من را بر آن داشت که نوشتاری آموزشی را تهیه کنم . مخاطب این نوشتار ، بیش از خود هنرمند ، دانشجویان نقاشی است

Death and awareness, picasso and Guernica

واکنش پیکاسو به مقوله ی جنگ ، جالب توجه است . او نه به جنگ جهانی ، که به جنگ داخلی اسپانیا واکنش نشان داد. جنگی که در آن هموطنانش در معرض تهاجم قرار گرفته بودند

On Conceptual art

هنرهای مفهومی ، تلقی های کلاسیک درباره ی هنر را به چالش کشید ، اولویت ایده بر فرم را به میان آورد و حس و مهارت هنرمند را تا حدودی به حاشیه راند