عنوان دوره : کارگاه آزاد نقاشی | میکس مدیا
مباحث کارگاه : کارگاه آزاد نقاشی با تمرکز بر تکنیک ها و روش های میکس مدیا

زمان برگزاری : شنبه ها و سشنبه ها | ساعت 22-24 
پلتفرم : اسکایپ  - آنـــلاین
در حال برگزاری  | پذیرش ِ جدید : دارد