عنوان کارگاه: چگونه آوانگار نباشیم ؟ 
 بررسی ویژگی و خصوصیات روانی هنرمند پیشرو - مباحث نظری پیرامون زیبایی شناسی هنر معاصر

زمان برگزاری : خرداد و تیر 1399 - جمعه شب ها  | ساعت 21 - 23 
طول دوره: 8 جلسه
زمان برگزاری: 1399
پلتفرم : اسکایپ  . آنـــلاین

دوره پایان یافته است