کورس های آموزشی 

با توجه به شرایط موجود ، دورها به صورت آنلاین برگزار می گردد  |   پلتفرم مورد استفاده اسکایپ می باشد و آموزش ها ، تکلیف محور می باشد |  دوره های  یا در حال برگزاری میباشند، یا پایان یافته اند و یا کورس جدید می باشند