رویا چیست ؟ رویا دیدن چگوننه اتفاق می افتد؟

بارها پیش آمده است که از خود  می پرسیم رویا چیست و چرا در زمان خواب با حجم های متفاوت شاهد رویا هستیم.

رویا دیدن, اندیشیدن در زمان خواب است. اما این اندیشیدن یا فکر کردن با بهره گیری ازظرفیت ناخودآگاه ذهن (و نه خودگاه) انجام می گیرد.  به همین دلیل تصاویری که در خواب می بینیم , تصاویری است گاها آشنا و عمومن غریب. ما آنها را گاها می شناسیم و عمومن نمی شناسیم . بخشهای آشنای این تصاویر بخشهایی است که در زندگی روزمره توسط خودآگاه مرور شده است و آشنا شده است. بخشهای نا آشنای این تصاویر , همان بخشهایی است که در لایه های زیرین و درونی تر ناخودآگاه پنهان است

گاها پیش آمده است که به خود می گویید چرا لحظه ای نمیتوانم بدون اندیشیدن یا فکر کردن ذهن کنم . ذهن ما دائمن در حال فعالیت است . این فعالیت حتی در شب نیز ادامه دارد. ذهن ما به عنوان تنها مکانیسم دریافت کننده و ضبط کنند و ارتباط گیرنده با محیط , در تمام لحظات مشغول دریافت و ضبط است. این اطلاعات  بعدها به صورت آگاهانه و نااگاهانه در زندگی روزمره  ی ما مورد استفاده قرار میگیرد. اما آنچه در بخش خودآگاه مورد استفاده ی ماست و آنچه در بخش ناخودآگاه ثبت می شود و در فعالیت های ما از آن استفاده می شود , تفاوت های بنیادینی به لحاظ جنس داده ها  ندارند. بلکه حجم عظیم و پروسس دائمی , اطلاعات بخش ناخودآگاه را به شکل هیولاواری بسط و گسترش میدهد. این حجم عظیم همان چیزی است که موجودیت روان انسان را به مثابه موجودی متفاوت از ذهن می سازد.

زیست روزمره ی ما بر اساس اطلاعات ضبط شده در حوزه ی ناخودآگاه حرکت میکند. تحقیقات نشان می دهد بخش بسیار بزرگی از رفتار و زیست روزمره ی انسان , معطوف و بر اساس همین بخش ناخودآگاه پیش می رود.

زمانی که ما به خواب می رویم بخش ناخودآگاه همچنان بیدار است و مشغول انجام فعالیتهای روزمره ی خود است. از این رو , اندیشیدن در زمان هایی که ما در خواب هستیم با این حوزه سر و کار می یابد.

بر خلاف تصاویر ناحیه ی خودآگاه که عموما لاجیکال هستند , آنچه مربوط به حوزه ی ناخودآگاه می شود , اینگونه نیست . آنچه در ناخودآگاه ثبت می شود را میتوانیم به مثابه راش های یک فیلم تصور کنیم و آنچه در خودآگاه ثبت می شود را میتوانیم به مثابه یک فیلم  تقریبا آماده ی اکران بدانیم. راش های ثبت شده در ناخودآگاه همان تصاویر اصلی زندگی هر فرد است که در صورت نیاز میتوان به  آن رجوع کرد ,اطلاعات آن را بازخوانی کرد , ارزیابی کرد, تحلیل کرد  و به نتایج جدید رسید

این نوشته, نیاز به بازبینی دارد..

حبیب رضایی . بهمن 93