عنوان کارگاه: جوزف بویز چه میگوید ؟ 
بررسی تاثیر جوزف بویز ( ایده ها و روش ها ) بر هنر معاصر اروپا
زمان برگزاری : جمعه شب ها  | ساعت 21 - 23 
طول دوره: 8 جلسه
زمان برگزاری: 1399
پلتفرم : اسکایپ  . آنـــلاین

دوره در حال ثبت نام است